THERMAL BATHS & PHYSICAL THERAPY CENTER

final thesis project: Baths of Tallinn and a Physical Therapy Center in Ahtri 3 Quarter

location: Tallinn, Ahtri 3

year: 2017

size:  plot area 14 000 m² /  built-up area 6 500 m²
thermal baths & physical therapy center: 13 500 m²

supervisors: Ott Kadarik, Mihkel Tüür

author: Linn Nagel

focus: architecture, visualization

Lõputöö ülesandeks on projekteerida Admiraliteedi basseini äärde Ahtri 3 krundile Tallinna termid ja taastusravikeskus ning pakkuda planeeringuline visioon ümbritsevast piirkonnast. Tallinn on merelinn, kuid  jalakäija kesklinnas mere äärde aega veetma sageli ei satu. Diplomitöö asukohavalikul on lähtutud soovist seda olukorda parandada, täites jalakäijasõbraliku linnaruumiga praeguse tühimiku Rotermanni kvartali ja Admiraliteedi basseini vahel.

SITE PLAN

PLANS

Termide ja taastusravikeskuse loomisel on lähtutud arhitektuurse ruumi mõjust inimese kogemusele – ruum oma vormilt saab kaasa aidata ruumi funktsionaalsele eesmärgile. Termid on koht kus lõõgastuda, saada iseenda ja oma sisemaailmaga parem kontakt. Sellele aitab kaasa termide lahendamine väiksemates piiratud mahtudes, mis loovad mitmekülgseid ruumikogemusi, piiravad väliste impulsside nähtavust, on hämara, rahuliku vormiga. Termide erineva temperatuuriga basseinid  ja nende vaheldamine pakub erinevaid füüsilisi aistinguid, ning seintega mänguliselt piiratud ruum annab külastajale võimaluse avastada mitmeid visuaalseid ja füüsilisi ruumikogemusi.

Taastusravikeskust kavandades on tähtsaks peetud taastusravikeskuse teenuseid vajava inimese emotsionaalset poolt. Ruum, milles viibitakse, mõjutab inimeste enesetunnet. Sageli tehakse taastusravi paikselt vaid selleks ette nähtud ruumides, imiteerides küll liikumist, kuid viibides sisuliselt siiski paigal, ühes samas ruumis. Selliselt jääb puudu oluline aspekt liikumise juures – ümbritseva keskkonna muutumine. Taastusravikesusesse on loodud liikumisteekondi, mis võimaldaks liikumisteraapiat teha ka reaalelulises keskkonnas, mis aitab tõsta patsiendi enesekindlust oma toimetulekus ka igapäevaelus. Oluliseks on peetud lisaks mitmekülgsetele taastusravivõimalustele pakkuda inimestele ka head asukohta linna keskel, jahisadama vaadetega linnaruumis.