URBAN PLAN

 

project: urban planning

location: centre of Tallinn, seaside area

year: 2016

size:  300 000 m²

supervisors: Ott Kadarik, Mihkel Tüür

collaborators: Maris Kohv, Teele Kapsta

focus: urban planning, visualization

 

 

Planeeringuprojekti eesmärgiks on mere äärde vaheldusrikka ja multifunktsioonaalse keskkonna loomise abil ühendada Tallinna südalinn veepiiriga. Inspiratsiooni on saadud ümbritsevatest vormidest – Linnahalli astmelistest vormidest, Kalamaja tüpoloogiast ning merelainetest. Erineva tiheduse ning kõrgusega hoonete kaudu on mängulist ruumi kavandatud nii piirkonna elanikele kui ülejäänud linnainimestele.

LOCATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN
Mõtteliselt võib planeeringuala jaotada kolmeks piirkonnaks: Kalarand ning kanaliäärne, Linnahalli piirkond, ning Linnahallist paremale jääv ala.

1.
Kalaranna piirkonnas paiknevad kortermajad, mille esimene korrus on poefront, mis loob piirkonda aktiivse tänavavoolu. Et tagada kortermaja elanikele privaatsus kuid samaaegselt säilitada avalik tänavaruum, tõstsime hoonete sisehoovid teisele korrusele. Sekitab nii korteriomanikele kui ka tänaval liikujatele mängulise ja inimmõõtmelise keskkonna. Piirkonda läbib kaks peamist suunda, üks neist mööda kanalit ja läbi bürookvartali Linnahalli esisele väljakule, ning teine suundub mööda promenaadi Kalaturule.

Kalaturgu läbib käik, mis jaotab hoone mahuliselt kaheks osaks  – müümise ala ning söömise ala, mis on avatud vaatega merele.

Kalaturult kanali poole liikudes jääb paremale valguspark ning vasakule avatud vaade merele.  Kanali ning Linnahalli vahele oleme planeerinud ka aktiivsemaid vaba aja veetmise võimalusi  – rulapargi ning lauatennise ala, mis külgneb büroohoonete ansambliga, mis mitmekesistab piirkonna siluetti ning laiendab ala kasutajaskonda.

2.
Linnahalli keskne kontserdisaali maht säilib esialgse funktsiooniga. Linnahalli katuse käidavat ala lainedatakse ning alale on kavandatud Installatsioonipark. Endise Jäähalli osasse tuleb Sisepark, mis saab loomulikku valgust valguskanalite ja reflektorsüsteemide abil, pakkudes võimalust viibida roheluses halva ilmaga (vt LÕIGE B). Jäähalli külgseintesse tuleb klaasfassaadidega büroode ribad, mis ühelt poolt avanevad õue ja teiselt poolt Siseparki.

Linnahalli esised tammeread jäävad paika, kuid saavad uued funktsioonid. Läänepoolsesse on kavandatud aastaaegadest sõltuv pop-up park  – näiteks soojal ajal võrkkiiged ja tänavatoit, talvel kohalikesõbralik jõuluturg. Idapoolses tammealas asub koertepark.

Linnahalli ette on kavandatud väljak, mis avab vaated kahele poole hoonet suunduvatele telgedele – vasakule läbi bürookvartali ja kanaliäärse ala Kalaranda, ning paremale läbi pargi ning hoonestusala Merenaariumini. Linnaväljakut ennast ääristab uus linnavalitsuse hoone.

Linnahallist  merele ulatuvat osa osa on pikendatud ning olemasoleva vana kaiga ühendatud nii, et paremale poole tekib merest eraldatud ja puhastatav ujumisala koos liivarannaga, ning vasakule poole tekib paadisadam. Vastavalt aastaajale saab ala kasutada ujumiseks, kalastamiseks, paadireiside tegemiseks ja talvel ka uisutamiseks ja talisupluseks.

3.
Linnahallist paremale poole jääb pargiosa ning mitmefunktsioonilised kortermajad, mis varieeruvad kõrguselt 10m kuni 21m. Mereäärsed terrassmajad pakuvad vanalinnavaatega lõunasuunalisi terrasse ja merevaateid ning meenutavad vormilt merelaineid. Piirkonna hoonestuse planeerimisel oleme lähtunud liikumissuundadest ning ilmastikuoludsest, päikese- ja tuulesuundadest. Hoonemahtude paiknemine loob sisehoovide võrgu, mis loob piirkonnas nii privaatsemat hoovides kui ka aktiivsemat elu tänaval.

Sadamast saabuvate inimeste liikumisel on kolm suunda. Esimeseks neist mööda Oleviste telge vanalinna suunas, teiseks mööda horisontaalset poefrondiga kesktelge Linnahalli külgpargini ning kolmas suund Merenaariumi- ja rannaalale. Külgpark on oma vormilt maapinnast tõusev maht, mille keskmeks on liigendatud, inimmõõtmeline poetänav ning üleminek tekitab istumis- ning vaba aja veetmise alasid nagu näiteks välikino.

Kolme ala ühendavad keskne telg ning mööda rannaäärt jooksev promenaad, mis võiks mööda mereäärt ka Patarei suunas edasi liikuda.

SCHEMES

SECTIONS